Grundejerforeningen Klitheden, Blokhus

Grundejerforeningen er oprettet i forbindelse med en stiftende generalforsamling den 31. maj 2006 i henhold til lokalplan nr. 228, § 18 med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser. Både i form af sikring af håndhævelse af ovennævnte lokalplan, drift og vedligeholdelse m.v. af Klithedens fællesarealer samt varetagelse af medlemmernes interesser som grundejere overfor myndigheder og andre.

Bebyggelserne i Klitheden Syd og Klitheden Nord beliggende i den sydlige del af Hune er opført i et enestående fredet naturområde som varierer imellem klithedelandskab med stor variation af græsarter og beplantede skovbælter og afgrænses af tæt nåleskov.

Klitheden er projektudviklet af Kaae Gruppen A/S og bebyggelserne tegnet af arkitektfirmaet C. F. Møller.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelserne er udformet i et stramt arkitektonisk formsprog med rytmiske forskydninger, der forstærker oplevelsen af landskabets bevægelighed, og har sit udspring i klitlandskabets djærve karakter.